İnsana Değer, Geleceğe Değer

Ekosen sürdürülebilirliğin evrensel tanımına önem verir ve faaliyetlerinde uygular, böylelikle amaçların yerine getirilmesine katkı sağlar. Sürdürülebilirlik çalışmalarının bir parçası olarak sosyal performans, iş sağlığı güvenlik performansı ve çevresel performans alanlarında kendi öz değerlendirmelerinin yanında markalar, çok paydaşlı girişimler ve uzmanlar ile çalışarak düzenli değerlendirmeler ve raporlamalar yapmaktadır.